Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 15.10.2013r.

Dotyczy postępowania: dostawy -Cyfrowego aparatu pantomograficznego z drukarką i komputerem z oprogramowaniem- szt.1 według specyfikacji lub równoważny :

Parametry urządzenia:

Pozycjonowanie pacjenta twarzą w twarz pacjenta z operatorem
Ognisko lampy 0,5 mm
Możliwość wykonywania ekspozycji dzieciom
Możliwość wykonywania ekspozycji osobom w pozycji tak stojącej jak i siedzącej łącznie z osobami niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich
Pozycjonowanie przy pomocy trzech linii laserowych
Generator promieniowania wysokiej częstotliwości 140 kHz
Stałe powiększenie obrazów radiologicznych
Możliwość wykonywania zdjęć panoramicznych, panoramicznych segmentowych
Drukarka z wydrukiem obrazu radiologicznego na folii
Drukarka z możliwością komunikacji po sieci
Drukowanie w technice suchego wydruku
Komputer stacjonarny z monitorem o przekątnej min 19 cali
Komputer wraz z oprogramowaniem
Procesor komputera min 2 GHz

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 01.10.2013r.,którego wartość przekracza kwotę – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:

Mir-Dental Mirosław Chojnacki – Łódź 91-009, ul.Pietrusińskiego 19 m.2

Cyfrowego aparatu pantomograficznego z drukarką i komputerem z oprogramowaniem – szt.1 Cena brutto: 126 000,00 PLN

Kryterium oceny ofert była:

a) Cena oferowana brutto – 70%( do 70 pkt.)
b) Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
c) Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito