Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 09.05.2013r.
Dotyczy postępowania: dostawy Klimatyzacji – 1 komplet.
według specyfikacji lub równoważnej :
Jednostka zewnętrzna specyfikacja :
• Klasa energetyczna A
• Pobór prądu A
• Pobór mocy kW
• Poziom hałasu dB(A) 40 – 43
• Waga netto kg 8,0 – 11,5
• Wydajność powietrza m3/h 570 – 850
• Zdolność osuszania L/h 0,7 – 2,0
• Zasilanie V/Hz 230/50
• Wymiary obudowy w zależności od wyboru danej wersji [WxHxB] mm 750×250×205 lub 815×280×215 oraz 920×292×224

Jednostka wewnętrzna specyfikacja :
 Klasa energetyczna A
 Wydajność kW
 Pobór prądu A
 Pobór mocy kW
 Poziom hałasu dB(A) 40 – 43
 Waga netto kg 8,0 – 11,5
 Wydajność powietrza m3/h 570 – 850
 Zdolność osuszania L/h 0,7 – 2,0
 Zasilanie V/Hz 230/50

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 26.04.2013r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
COOL THERM Piotr Remiszewski, ul. Podgórna 27/14, 93-278 Łódź
Klimatyzacja – 1 komplet.-Cena brutto: 15 500,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
a) Cena oferowana brutto – 70%( do 70 pkt.)
b) Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
c) Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)
Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito