Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 09.05.2013r.
Dotyczy postępowania: dostawy Autoklawu o poj.23l – 1 szt.według specyfikacji lub równoważny :
Dane techniczne:
 Autoklaw ma spełniać wszelkie normy i wymagania Unii Europejskiej w tym EN 13060 oraz posiadać certyfikat CE
 Podwójne zabezpieczenie zamka ryglującego drzwi komory sterylizacyjnej
 Uszczelka umieszczona bezpiecznie na drzwiach – brak możliwości uszkodzenia w czasie obsługi autoklawu i czyszczenia komory
 Komora prostokątna
 Nowoczesny system tac dopasowany do wymiaru kaset chirurgicznych i implantologicznych.
 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny monitorujący wszystkie parametry procesu sterylizacji zgodnie z wymogami dla autoklawów medycznych.
 Wbudowana profesjonalna drukarka do kontroli prawidłowości przebiegu procesu sterylizacji
 Półeczka do ustawiania tac z opakowanym wsadem
prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 26.04.2013r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
MIR-DENTAL Mirosław Chojnacki, ul. Pietrusińskiego 19 m.2, 91-009 Łódź
Autoklaw – 1 sztuka.-Cena brutto: 17 800,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
a) Cena oferowana brutto – 70%( do 70 pkt.)
b) Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
c) Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)
Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito