Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 10.11.2012r.

Dotyczy postępowania :”dostawy Unitu stomatologicznego z wyposażeniem lub równoważny -1 sztuka według specyfikacji:

 stolik lekarza z górnym wyprowadzeniem 5 rękawów, hamulec
pneumatyczny ,
 klawiatura sterująca wszystkimi funkcjami fotela oraz unitu,
 rękawy z systemem -anti pull,
 tłumik z filtrem i osadnikiem oleju wylotu powietrza roboczego z rękawów pneumatycznych,
 zdejmowana rączka do sterylizacji,
 podkładka silikonowa pod narzędzia,
 negatoskop,
 dmuchawka 3-funkcyjna ( wodno-powietrzna ) indywidualna regulacja sprayu dla każdej końcówki,
 taca na narzędzia pod pulpitem lekarza,
 blok spluwaczki ze ślinociągiem
 chip blower – funkcja przedmuchu na turbinie i kątnicy
 lampa oświetleniowa, dwustopniowe natężenie światła 15000- 30000 Lux-ów
 fotel stomatologiczny elektromechaniczny
 skaler piezoelektryczny
 lampa polimeryzacyjna diodowa

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 22.10.2012r.,którego wartość przekracza kwotę – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
Mir-Dental Mirosław Chojnacki – Łódź 91-009, ul.Pietrusińskiego 19 m.2
Unit stomatologiczny z wyposażeniem 1 szt. -Cena brutto: 57 024,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
– Cena brutto – 70% (do 70 pkt.)
- Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
- Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:
„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito