Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 10.11.2012r.

Dotyczy postępowania: dostawy RADIOWIZJOGRAFIA RVG + aparat RTG– 1 szt
 oprogramowanie w polskiej wersji językowej, archiwizację otrzymywanych obrazów na twardym dysku komputera, wprowadzanie danych pacjenta, wprowadzanie opisów, pomiar długości, powiększenia, regulację kontrastu, kolory, przełączanie góra-dół oraz inną obróbkę otrzymanych obrazów. współpracować z cyfrowym aparatem do zdjęć pantomograficznych, z cyfrową wideokamerą wewnątrzustną oraz ze skanerem,
 bardzo cienki czujnik – grubość tylko 4,0 mm
 powierzchnia aktywna z czujnikiem: minimum- 20 x 35 mm (700 mm2)
 natychmiastowe otrzymywanie obrazów na ekranie monitora
 bardzo wysoka rozdzielczość czujnika CCD: 13 pl/mm i 26 pl/mm
 szeroki zakres dynamiki 14 bitów (16.384 poziomów szarości)
 redukcja dawki promieniowania o około 80 – 90%,
 eliminacja błon rtg oraz obróbki chemicznej,
 przyłącze do komputera poprzez złącze PCI lub do nootbook’a na złącze USB,
 czujnik CCD,
 możliwość uzyskania wydruku na drukarce.

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 22.10.2012r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
Mir-Dental Mirosław Chojnacki – Łódź 91-009, ul.Pietrusińskiego 19 m.2
RADIOWIZJOGRAFIA RVG + aparat RTG– 1 szt -Cena brutto: 29 500,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
– Cena brutto – 100% (do 100 pkt.)

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:
„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito