Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 10.11.2012r.
Dotyczy postępowania: dostawy PIASKARKI ABRAZYJNEJ – 1 szt.
według specyfikacji lub równoważnej :
 Wymiary: wys: 25cm, szer: 23cm, gł: 10 cm
 Waga: 2,5 kg
 Podłączenie powietrza: czyste i suche powietrze z kompresora, max. 8000 hPa
 Poziom głośności: <15dB głośności

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 22.10.2012r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
Mir-Dental Mirosław Chojnacki – Łódź 91-009, ul.Pietrusińskiego 19 m.2
Piaskarka Abrazyjna– 1 szt -Cena brutto: 13 500,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
– Cena brutto – 100% (do 100 pkt.)
Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito