Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 10.11.2012r.
Dotyczy postępowania: dostawy FOTELE STOMATOLOGICZNE Z OPRZYRZĄDOWANIEM lub równoważne – 2 szt. -według specyfikacji :
 napięcie znamionowe zasilające 230V ± 10%
 częstotliwość znamionowa 50Hz ± 2%
 maksymalny pobór mocy przy 50Hz 150 VA
 cykl praca-przerwa 6min/godz
 waga fotela 115kg
 dopuszczalne obciążenie robocze 160 kg
 klasyfikacja elektryczna klasa I TYP B

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 22.10.2012r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
„eKOdent-x” Ogińscy Sp.J. 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 20
Fotele stomatologiczne z oprzyrządowaniem szt.2 -Cena brutto: 24 420,00PLN
Kryterium oceny ofert była:
– Cena brutto – 100% (do 100 pkt.)
Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito